Genel Kurul İlanı


Atatürkçü Düşünce Derneği Yenişehir Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu 26.02.2022 Cumartesi günü saat 10:00’da Çayır Mh. Şalvarlı Sk. No: 6 K:2 Yenişehir adresindeki dernek merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 13.03.2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurulda oy kullanacak üyelerin listesi dernek merkezinde askıya çıkartılmıştır.

Atatürkçü Düşünce Derneği Yenişehir Şubesi Yönetim Kurulu

Gündem:
1. Yoklama ve açılış,
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
3. Divan kurulunun belirlenmesi
4. Sunuş konuşması
5. Faaliyet raporunun sunulması
6. Denetleme kurulu raporlarının okunması,
7. Raporlar hakkında görüşme,
8. Yönetim Kurulu mali ve idari bakımdan aklanması
9. Denetleme kurulunun aklanması,
10. Bütçenin görüşülmesi
11. Listelerin kesinleşmesi ve oylanması
12. Dilek ve öneriler,
13.Kapanış