YENİŞEHİR İKTİSADİ İŞLETMESİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ YENİŞEHİR İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yenişehir İktisadi İşletmesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yenişehir Şubesi’nin 17.07.2018 tarih ve 15 nolu kararı ile yapılan başvuru sonucunda Genel Yönetim Kurulunun 18.07.2018 tarihli ve 5 sayılı kararı ile Atatürkçü Düşünce Derneği İktisadi İşletmesi Yenişehir Şubesi unvanı ile kurulmuş ve Bursa Yenişehir ticaret siciline kayıt edilmiştir. ADD İktisadi İşletmesi Dernek Tüzüğünün 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen hususları yerine getirmek ve bunları uygulamaya geçirmek amacıyla ihtiyaç duyulan maddi olanağı sağlamak amacıyla kurulmuştur.